Fagerborgkvartalet

Planområdet skal tilrettelegges med gode kvaliteter for barn og unge. Alle lekeplasser skal ha et kreativt innhold og en utforming og møblering som innbyr til allsidige aktiviteter, også vinterstid. Det er viktig å gi kvartalet en god og naturlig forankring, slik at det i bybildet fremstår lesbart og med gode kvaliteter. Spesielt med tanke på eksisterende og nye strukturer for myke trafikanters bevegelsesmønster, har K34 en sentral plassering. Prosjektet er designet med en åpenhet som gir god tilgjengelighet for allmennheten.

Gjennom Volum- og funksjonsanalyse, er det redegjort for transformasjon av kvartalet, sett i sammenheng med byens strukturer. Gjennom utforming av utomhusplan er det bygget videre på dette.

DESIGN:
STED:

Lillestrøm

ARKITEKT:

Stein Halvorsen Arkitekter AS

OPPDRAGSGIVER:

Axer Eiendom AS

PROGRAM:

ÅR:

2018

Fagerborgkvartalet 1
Fagerborgkvartalet
Fagerborgkvartalet 2
Fagerborgkvartalet 7
Fagerborgkvartalet 8
Fagerborgkvartalet 5