D 36 The Green House

Dælenenggata 36 er et boligprosjekt, beliggende i forlengelsen av Torshovdalen. Tomten ligger inntil en branngavl, og et mindre parkareal, et lite restareal i byen. Bygget inneholder 21 leiligheter, og en stor takterrasse, med en fantastisk utsikt til byen og fjorden. Takhagen omfatter 10 private, mindre hageparseller, og felles oppholdsplasser. Plantebruken er frodig, med et utall av ulike arter, med stort innslag av frukt, grønnsaker og urter. De private hageparsellene er delt med spilevegger, med klatrevegetasjon som eføy, og klatrehortensia. Disse parsellene kan eierne utvikle slik de ønsker; som potetåker eller grønnsakhage, eller som en terrasse for opphold, med solsenger, bord, og benker. På bakkeplan er bygget omgitt av et tredekke, i flere nivåer, dels som mindre private uteplasser, sittebenker og inngangsparti.

Foto: Finn Ståle Felberg og Element Arkitekter

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Element Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Infill AS

PROGRAM:

ÅR:

2013

D 36 The Green House
D 36 The Green House 4
D 36 The Green House 6
D 36 The Green House 9
D 36 The Green House
D 36 The Green House
D 36 The Green House 8
D 36 The Green House
D 36 The Green House
D 36 The Green House 2
D 36 The Green House 7
D 36 The Green House 11