Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez

Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez var en arkitektkonkurranse vi var invitert til sammen med våre søsterselskap DARK Arkitekter og Zinc, sammen med seks andre kontorer fra Sør-Amerika.

Oppgaven gikk ut på å designe et kultursenter med tilhørende park til minne om racerbilsjåføren og nasjonalhelten Gonzalo «Gonchi» Rodriguez. Senteret skal ikke bare være ett konferansesenter, men også et interaktivt læringssenter for trafikksikkerhet. Bygget blir en arena hvor Fundación Gonzalo Rodríguez kan fortsette sitt arbeid med å hindre dødsfall og alvorlige skader i trafikken i Sør-Amerika.

Paviljongens design er inspirert av svingene på en racerbane. Formene som la grunnlaget for Gonchi’s kjennetegn, forbikjøring i svinger, går igjen i bygget. Som en racerbil har kultursenteret et dynamisk ytre kombinert med et funksjonelt og rasjonelt indre.

Parken og takhagen ble utformet med inspirasjon fra racerbanen, men henter også inspirasjon fra Carrascos bydelplans klassiske landskapsformer med sine store buer og halvsirkler, utformet av den kjente fransk-argentinske landskapsarkitekten Carlos Thays.

Vi la vekt på bruk av materialer og vegetasjon hjemmehørende i området ved utformingen av parken, og landskapsrommets hovedgrep amfiet er derfor utformet i mørk tegl. Dette fordi tegl er en historisk gjenganger i området og vi ønsket å skape en bro mellom eksisterende landskapselementer og bebyggelse, og den nye paviljongen.

Ikke bare var Gonchi en helt innen racing, hans død førte til en reform av sikkerhetstiltak rundt sporten og har ført til et økt fokus på trafikksikkerhet på nasjonalt plan. Parken og bygget søker derfor å gi folk et samlingssted for læring og kontemplasjon.

DESIGN:
STED:

Montevideo, Uruguay

ARKITEKT:

DARK Arkitekter, Zinc

OPPDRAGSGIVER:

Fundacion Gonzalo Rodriguez

PROGRAM:

ÅR:

2020

Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez 2
Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez 3
Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez 1
Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez 6
Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez 4
Centro Cultural Gonzalo «Gonchi» Rodriguez