Bystranda Blå

Prosjektet omfatter et nytt kvartal i forlengelsen av sentrum, ytterst på Tangen i Kristiansand. Kvartalet består av 248 leiligheter fordelt på 4 bygg som utgjør hvert sitt nabolag. Kvartalet var opprinnelig delt i to med et gatetun som strakk seg fra Otra i øst til Bystranda i vest. Gatetunet ble omregulert til en offentlig gangvei og et vannspeil som visuelt binder de to sjøsidene sammen.

Hvert av nabolagene har en egen park i tilknytning til sitt uteområde, og leilighetene på bakkeplan har skjermede uteplasser som vender ut mot gangveien, vannspeilet eller ut i en av de 4 nabolagsparkene. Vannspeilet utvides i prosjektets «hjerterom» midt mellom bygningene, med felles lek- og parkmessig opparbeidede oppholdsarealer på hver side. Fellesarealene inneholder også 2 drivhus og pallekarmer til dyrking for beboerne. Den offentlige gangveien som går fra sentrum i nord og ut til det ytterste punktet på Tangen, går gjennom fellesarealet og krysser vannspeilet.

DESIGN:
STED:

Kristiansand

ARKITEKT:

Mer arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

OPPDRAGSGIVER:

Bystranda Blå AS

PROGRAM:

ÅR:

2018-2020

FOTO:

Gullik Gulliksen AS og Håkon Rossebæ

Bystranda Blå
Bystranda Blå lark landskap