Aveny Vest

Aveny Vest er en konkurranse Lark vant, sammen med Dark Arkitekter, med forslaget «Byhagen».

Utfordringen med Aveny Vest var å lage en god overgang mellom kvartalene i Lillestrøm og hagebyen. Fokuset vårt var å skape en god utomhusplan som igjen legger til rette for gode uterom i boligområdet.

Et av grepene vi har gjort i er å la de ulike delene variere i høyde og volum. Utomhusplanen er tilpasset høydene som er avgjørende for hvor mye lys som slipper til i ulike uterom. Bygget går opp og ned og inn og ut. Lavest mot hagebyene og høyere mot byen for å skape en jevn overgang. Variasjonen lar også lyset slippe inn på en bedre måte og skjermer mindre for de som bor ved siden av.

Vi landet på «byhagen» Aveny Vest. Utomhusplanen sørger for et grønt kvartal med varierende volum og gode uterom som er skreddersydd til området og bidrar til en god utvidelse av Lillestrøms kvartalsstruktur.

Vi ønsker også at Aveny Vest skal kunne gi noe tilbake til byen. Derfor har vi lagt opp til kafeer og butikker i første etasje. Man kan også gå inn i kvartalet og komme til intime og grønne byrom. Torgene blir sosiale møteplasser der man kan slappe av og la barna leke.

For å passe inn i byen har vi valgt å la materialene og volumene variere. Grepene gir bygget identitet og gjør at man unngår lange ensformige linjer i byen. Man kommer ikke til å bo i en stor anonym kloss, men i det brune høye bygget eller det røde lave.

DESIGN:
STED:

Lillestrøm

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

PROGRAM:

ÅR:

2017

Aveny Vest 3
Aveny Vest 4
Aveny Vest
Aveny Vest 1
Aveny Vest 2
Aveny Vest 5