Agropolis

Lark har utviklet Agropolis sammen med Dark Arkitekter fordi vi ser at mange ønsker å «vende tilbake til naturen», men at folk også liker tryggheten av å bo i et nabolag. Målet med Agropolis er å legge opp til en miljøvennlig livsstil der folk kan kombinere de to ønskene.

Man kan kalle det en «moderne hageby» som legger til rette for at folk kan dyrke egne grønnsaker og spise kortreist mat. I helgene kan du møte naboer på torget for en kaffe og mandag morgen er det kort vei til barnehage og skole. Hverdagen skal bli enklere, ikke mer komplisert.

I dagens plan består boligene av rekkehus, tomannsboliger og leiligheter omkranset av jord-lapper og drivhus der man kan dyrke mat. De store veksthusene og jordene skal drives av en bonde ansatt av sameiet. Maten som dyrkes her tilhører de som bor i nabolaget.

Prosjektet skal foreløpig ligge i Mjøndalen, nærme toget, og utvikleren ser for seg rundt 800 boliger. Derfor har vi planlagt torg, cafeer, fellesarealer, barnehage og skole inne i boligområdet. Når man samler ting på ett sted blir det enklere for folk å sykle eller gå, istedenfor å kjøre bil. Hvor involvert man ønsker å være i å dyrke mat er opp til hver enkelt. Noen ønsker bare en blomsterkasse med krydderurter, mens andre har et ønske om å bli så selvforsynt som mulig.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Vestaksen Eiendom

PROGRAM:

ÅR:

Agropolis
Agropolis 3
Agropolis 4
Agropolis 2