Om oss

Lark er en del av DARK DESIGN GROUP

Vi dekker hele spekteret innen landskapsarkitektur fra analyser, byplanlegging, totalprosjektering, infrastruktur, BREEAM-sertifisering, byrom, næringsområder, kirkegårder, parker, skolegårder, privathager og tak-landskap.

 

Miljø- og bærekraftengasjement

Sammen med våre søsterselskaper har vi utarbeidet strategier for hvordan vi internt og eksternt kan bidra til FN’s bærekraftmål. I tillegg til kompetanse på BREEAM-sertifisering har vi valgt fem bærekraftsmål vi fokuserer spesielt på. Innenfor disse målene har vi satt delmål relatert til vår bransje. Vi etterstreber å finne løsninger som i minst mulig grad forstyrrer eksisterende landskap og karakter. Vi er opptatt av gode sosiale og helsebringende møteplasser. Vi vil skape interessante og funksjonelle byrom og landskap og mener det er viktig at vegetasjonsområdene ikke bare ivaretar, men øker biologisk mangfold på stedet.

Lark landskap har en egen miljøledelses-strategi som bygger på prinsippene i Miljøfyrårn-sertifiseringen. Vi har god kompetanse fra BREEAM og jobber systematisk for å finne miljøvennlige og bærekraftige løsninger i prosjektene og i intern drift.

Lark er en del av DARK DESIGN GROUP – et tverrfaglig konsern med landskapsarkitekter, arkitekter, interiørarkitekter og designere. Vi samarbeider tett med andre fag fra starten av prosjektene for å sikre gode helhetlige løsninger.