Om oss

Lark er en del av Dark Gruppen.

Lark er et friskt pust blant norske landskapsarkitekter. På kontoret vårt i Oslo jobber ti landskapsarkitekter fra seks forskjellige land. Bakgrunn og kunnskap fra tre verdensdeler gjør at vi tilnærmer oss oppdrag på en helt unik måte.

Vi dekker hele spekteret innen landskapsarkitektur fra analyser, byplanlegging, totalprosjektering, infrastruktur, byrom, næringsområder, kirkegårder, parker, skolegårder, privathager og fritidseiendommer.

 

 

Hvorfor er vi landskapsarkitekter?

 

«Jeg vil bidra til utviklingen av bærekraftige byer og tettsteder, hvor biologisk mangfold og naturlige systemer for vann legger premisser for funksjonelle løsninger og design, og som bidrar til gode uterom for folk.» – Karin Fred

 

“I became a landscape architect so I could create outdoor spaces where people can relax, play and enjoy themselves.” – Desi Valeva

 

«Muligheten til å skape bevissthet rundt utfordringer som å opprettholde biodiversitet, artsmangfold og tilrettelegge for insekter.» – Tanya Styrvold

 

“I’m a landscape architect because I want to create innovative outdoor spaces that respond to the environmental and cultural demands of future generations.”  – Todd Martin

 

«Jeg vil bidra å skape gode uterom for mennesker, og samtidig ivareta og sikre biologisk mangfold. Det er spesielt givende å jobbe med planter – det estetiske, funksjonelle og verdien de har for andre arter.» – Hanna Tryggestad

 

“Best part of being a landscape architect is that I get to design things on small scales, like materials for a playground, but also larger social systems that activate public spaces within our cities.” 

– Jaime Macfarlane

 

 

Lark er en del av Dark Gruppen som er et tverrfaglig konsern med arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Ved å samarbeide i «supergrupper» med Zinc og Dark blir vi bedre på å lage helhetlige løsninger som tar hensyn til utfordringene de andre fagmiljøene har kunnskap om.