Hvem er vi

Lark landskap er et landskapsarkitektkontor med 25  landskapsarkitekter, urbanister og landskapsingeniører. Vi er et selvstendig selskap og en del av DARK Design Group, et tverrfaglig konsern med landskapsarkitekter, arkitekter, interiørarkitekter og designere.

Vi jobber med boligområder, steds- og byutvikling og alle typer landskapsrom for private og offentlige oppdragsgivere. Vi bistår våre kunder i alle faser fra tidlige mulighetsstudier og regulering til gjennomføring. Hos oss møter du erfarne, dedikerte landskapsarkitekter som brenner for oppgavene helt fra det overordnede og til minste detalj. Vi har en leken og kreativ tilnærming til faget vårt.

I mai 2022 ble Gullik Gulliksen landskapsarkitekter en del av Lark landskap. De har vært et av Norges ledende landskapsarkitektkontor i mer enn 35 år, og har en faglig styrke i utvikling av konsepter og anlegg, der samspill mellom bygg og landskap står sentralt. Dermed er Lark landskap blitt en av de største bidragsyterne innen norsk landskapsarkitektur. Hovedkontoret er på Skøyen i Oslo, med en avdeling i Sandefjord.

Samarbeid og teknisk ekspertise

Et tett samarbeid med alle involverte er nøkkelen til god design og sikrer at vi får estetiske, funksjonelle, og robuste løsninger, møter myndighetenes krav og oppdragsgivers forventinger.

Å jobbe tverrfaglig og hente inn kompetanse fra andre fagfelt er noe har vi god erfaring med, og som vi ser er viktig for å ivareta helheten i prosjektene, spesielt med tanke på overvannshåndtering, økologi og mobilitet. Vi samarbeider med arkitektkontorer og rådgivere over hele landet.

Klima- og miljøkrav i prosjektene er langt mer komplekse enn tidligere, og stiller høye krav til prosjekteringen. Vi har i løpet av de siste årene opparbeidet god kompetanse på naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og jobbet mye med blågrønn faktor og ambisjoner for bokvalitet.

Lark landskap har sentral godkjenning PRO, tiltaksklasse 3 for Landskapsarkitektur. 

bærekraft
økern portal lark

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en viktig del av vårt tverrfaglige samarbeid. LARK modellerer og samhandler med arkitekter, byggherre, entreprenør, og tekniske rådgivere underveis i prosessen frem til ferdig prosjekt, og kan levere fullstendig TFM-merking og FDV-dokumentasjon i 3D. Vi benytter Civil 3D og Revit med NV Site & Landscaping og Enscape, og har kompetanse på en rekke applikasjoner og programmer, som blant annet 3ds Max til visualiseringer. På Nordic BIM Summit 2022 vant LARK Landskap pris for årets beste BIM-prosjekt for Økern Portal i Oslo.