Økern Portal tildeles Scandinavian Green Roof Award

Økern Portal tildeles Scandinavian Green Roof Award

Økern Portal ble 17. mars 2022 tildelt Scandinavian Green Roof Award. Prisen gis årlig til det beste grønne tak prosjektet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. 


DARK Design Group ved DARK Arkitekter, Lark Landskap, og Zinc interiør står bak Økern Portals arkitektur, utforming av landskap og takpark, samt interiør i alle fellesarealer og hos enkelte av byggets leietakere.

Landskaparkitektkontoret LARK har lagt sitt tydelig preg på prosjektet. Kjersti E. Tofte, Landkapsarkitekt MNAL berømmer Oslo Pensjonsforsikring.

–  Vi er veldig stolte over å ha fått utforme dette taket, og det hadde ikke gått uten et godt samarbeid med alle involverte parter og fag. OPF må berømmes for tørre å sikte høyt, og være så standhaftig i sin visjon at det har gjort Økern Portal et foregangsprosjekt for fremtidens bygg.

Tildelingen ble annonsert av Henrik Aspegren, Styreleder for Scandinavian Green Infrastructure Association. Juryen var entydig i sin vurdering. 

– Økern Portal skiller seg klart ut som vinneren med hensyn til kvalitet og oppfyllelse av vurderingskriteriene: biologisk mangfold, økologisk bærekraft, overvannshåndtering og klimatilpasning, innovativ design, verdi som oppholdsarealer og biophilic design kvalitet, sier Aspegren.

Det er Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som eier Økern Portal.