Nettverkstreff for Kvinner i Norsk Eiendom på DARK-huset

kine

Over 60 kvinner fra KINE-nettverket deltok da KINE, DARK Design Group og Spacemaker hadde et arrangement med fokus på verdiskapning i tidligfase på DARK-huset 7. desember.

Estate Fredag 09. desember 2022:

– I en tid full av usikkerhet er det viktig med god planlegging av prosjekter, derfor var dette et tema og problemstilling som var meget relevant for medlemmene, sier styreleder og Co-founder i KINE -nettverket, Kine Morud Aarum i Clemens Eiendom.

Over 60 medlemmer i nettverket fra 42 selskaper fikk en gjennomgang fra Gaute Høyland i Pilares Eiendom om hvordan Pilares jobber med verdiskapning i tidligfase.

– Oppskriften er klar, man må ha en grundig fase frem til reguleringen av eiendommen er vedtatt; analyse og innsikt, tydelig målbilde, detaljert fremdriftsplan, og dialog med alle stakeholdere er kritiske premisser for å lykkes i tidligfase. Etterpå blir det langt vanskeligere og fordyrende å gjennomføre endringer, sier Høyland.

– Tidligfase er når man setter i gang en større endringsprosess for noe. Det kan være en endring av egentlig hva som helst, men det vi tenker på her i dag er når man går i gang med å se på en tomt og tenker at den skal endres. Noen ganger starter endringer gradvis, mens i andre tilfeller er det veldig tydelig, når en slik prosess starter, sier Charlotte Helleland fra DARK Design Group.

Under nettverkstreffet stilte Clemens Eiendom en utviklingstomt til disposisjon hvor to team fra DARK arkitekter sammen med et medlem fra SiO og Entra ble utfordret av Sofia Bjørck i Clemens Eiendom til å lage en modell med noen gitte premisser ved hjelp av Spacemaker sitt analyseverktøy på tomten. De andre deltakerne diskuterte i grupper hvilke verdier det er viktig å fokusere på i tidligfase.

– Jeg er imponert over å se hvor mange kreative og gjennomtenkte tilbakemeldinger vi fikk, sier Sofia Bjørck i Clemens og legger til at et tverrfaglig og helhetlig samarbeid i tidligfase er sentralt for å lykkes.

KINE-nettverket teller nå 230 medlemmer fra over 150 selskaper. Det ble etablert i 2019 etter et initiativ fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Hedda Ulvness, BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt og Kine Morud Aarum.

https://www.estatenyheter.no/nettverkstreff-med-fokus-pa-tidligfase/358413