Lark Landskap er en av de største bidragsyterne innen norsk landskapsarkitektur. Vi er et landskapsarkitektkontor med 27 landskapsarkitekter, urbanister og landskapsingeniører.

Vi jobber med alle typer landskapsrom for private og offentlige oppdragsgivere. Vi har bred erfaring med prosjekter for skoler, barnehager, parker og byrom. I tillegg kan vi vise til større prosjekter innen stedsutvikling, bolig, næring og taklandskap. LARK har flere prisvinnende prosjekter innen landskapsarkitektur, klikk her for å se våre prosjekter.

Vi bistår våre kunder i alle faser fra tidlige mulighetsstudier og regulering til gjennomføring. Hos oss møter du erfarne, dedikerte landskapsarkitekter som brenner for oppgavene helt fra det overordnede og ned til minste detalj.

Vi er ser verdien av tett samarbeid med alle involverte fra start av prosjektene. Det er nøkkelen til god design og sikrer estetiske, funksjonelle, og bærekraftige løsninger, samt møter myndighetenes krav og oppdragsgivers forventinger.

Klimatilpasset landskapsarkitektur:

Klima- og miljøkrav i prosjektene er langt mer komplekse enn tidligere, og stiller høye krav til oss som landskapsarkitekter.  Vår målsetning er å skape bærekraftige, stedstilpassede løsninger som bevarer og gjenskaper naturen. Vi har også fokus på ombruk der det er mulig.

Landskapsarkitekter har en viktig rolle i å skape bærekraftige uterom som er tilpasset klimaendringer. Vi jobber for eksempel med å utforme grønne tak, regnbed og andre naturlige løsninger for å håndtere overvann.

Lark Landskap har sentral godkjenning PRO, tiltaksklasse 3 for Landskapsarkitektur.

Våre landskapsarkitekter spiller en viktig rolle i å skape og forbedre uterom. Vi er opptatt av både estetikk og funksjonalitet, og jobber med å skape uterom som ikke bare ser vakre ut, men også fungerer på en bærekraftig og praktisk måte.

Å jobbe tverrfaglig og hente inn kompetanse fra andre fagfelt er noe har vi god erfaring med, og som vi ser er viktig for å ivareta helheten i prosjektene, spesielt med tanke på overvannshåndtering, økologi og mobilitet. Vi utfører også analyser og undersøkelser av terreng, vegetasjon og andre forhold for å finne de beste løsningene for utforming av uterommene. Vi samarbeider med arkitektkontorer og rådgivere over hele landet.

Landskapsarkitektur er et stadig voksende og viktig fagfelt, og vi som landskapsarkitekter spiller en avgjørende rolle i å skape bærekraftige og funksjonelle uterom for fremtiden.

Ta gjerne kontakt med oss om har spørsmål hvis du har spørsmål rundt våre tjenester innen landskapsarkitektur. Vi holder til i Oslo og Sandefjord, men leverer våre tjenester på landsbasis.

Enebolig Drøbak 8

“LANDSKAPSARKITEKTUR HANDLER OM MENNESKER I MØTE MED ROM OG NATUR”