Vil bygge 400 boliger på Langbakken i Ås

Langbakken

Dersom alt går etter planen, skal Pilares Eiendom starte utviklingen av en helt ny bydel i Langbakken nord i 2024. Planforslaget for Langbakken felt B3, som omfatter opptil 400 boenheter er en oppfølging av områdereguleringen for Ås sentralområde. Landskapsplanen er tegnet av Lark landskap. Forslaget ble førstegangsbehandlet i Ås kommune 9. november. Områdereguleringen legger opp […]