Landskapsarkitektur handler om mennesker i møte med rom og natur

Om oss

Vår overordnede målsetning er å skape bærekraftige, stedstilpassede by- og landskapsrom.  Velfungerende, estetiske uteområder er viktig for å berike alle prosjekter, og gir merverdi til samfunn og miljø.

Vi er kjent for å prosjektere løsninger som har spennende design, er realiserbare og fungerer godt i praksis. Respekt for stedets særpreg og natur er svært viktig for oss, og noe som alltid står sentralt når vi begynner en prosess. Med det som utgangspunkt forener vi form og funksjon slik at det ferdige anlegget fremstår tidløst og godt integrert med omgivelsene på stedet.

Følg oss

Utvalgte
prosjekter

En grønn og frodig berikelse til sykehjemmet

ET GODT STED Å BO

ET LUFTIG BYROM MED MANGE KVALITETER

FRA FLYSTRIPE TIL GRØNT BOLIGPROSJEKT

TRIVSEL OG LIVSKVALITET

MED HOLMENE MOT FJORDEN, OG DE GODE NABOLAGENE PÅ ØYER OG TUN