Close
Landskapsarkitekt Oslo

Tanya Styrvold

Landskapsarkitekt MNLA, Master 2017 NMBU. tanya@larklandskap.no Tlf: +4798032177

2018-dd Lark Landskap AS
2017-2018 Norconsult AB, Gøteborg, Sverige


Nøkkelkompetanse:
Detaljprosjektering, visualisering og illustrasjoner, uterom for barn, privathager, gater og byrom, 3D-modellering – Autocad, Adobe, Sketchup, Lumion

Master: Oppvekst i samspill med naturen: revitalisering av Skotfoss Oppvekstsenter og Meierelvas promenade

Oppgaven omhandler analyse av relevant teori rundt barns utviklingsstadier og hvordan dette påvirkes av lek i fri natur. Oppgaven tar også for seg bruk av utradisjonelle metoder for flomhåndtering. Videre ble dette brukt som basis i utforming av en ny skolegård og elvepromenade i Skotfoss ved Telemarkskanalen. Målet var å gi barn og unge et sted å leke, lære og utvikle seg. Samtidig fikk Skotfoss som tettsted et knutepunkt som kan gi stedet en tydeligere identitet.

Close
landskapsarkitekt oslo

Karin Fred

Landskapsarkitekt MNLA, Master 2017 NMBU. Landskapsingeniør MNLI, Bachelor 2013 NMBU.karin@larklandskap.no Tlf: +4741583130

2015-dd Lark Landskap AS

Masteroppgave om åpen overvannshåndtering.

Nøkkelkompetanse:  Detaljprosjektering, overvannshåndtering, tekniske løsninger, gater og byrom, medvirkningsprosesser, privathager.

Close
landskapsarkitekter

Robbie Budge

Master of Landscape Architecture, Victoria University, New Zealandrobbie@larklandskap.no Tlf: +4746535065

2013-15 Wraight and Associates, New Zealand
2013 Vogt Landscape Architects, London
2016 Gillespies, London
2016-dd Lark Landskap AS

Nøkkelkompetanse: Erfaring fra et bredt spekter innen landskapsarkitektur fra flere land. Han har jobbet med byutviklingsstrategier,  urbane designprosjekter i liten og stor skala og detaljerte privatprosjekter. Grafisk representasjon med en rekke 2D og 3D-programmer som Autocad, SketchUp, Rhino og 3DS Max.

Close
Hermann D. Skolleborg

Hermann D. Skolleborg

Praktikant, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

2016-dd LARK landskap as

 

Close
Kari Elisabeth

Kari-Elisabeth Haugan

Senior landskapsarkitekt/ partnerkari-elisabeth@larklandskap.no Tlf: +4747903361

2015-dd LARK Landskap as
2009-14 Avju Landskap
1996-09 Gullik Gulliksen AS

Nøkkelkompetanse: Fagansvarlig og utførende landskapsarkitekt for flere større prosjekter siden 1996 med erfaring fra alle prosjektkategorier og prosjekteringsfaser, nasjonale og internasjonale konkurranser. Utvikling av konsepter og samspill mellom bygg og landskap i sårbare situasjoner og miljøer har stått sentralt i en rekke av prosjektene.

Prosjekteksempler: Rikspolitisk senter Eidsvoll, Nytt konsernsenter Norske Skog Oxenøen (Estetisk råds pris Bærum kommune 1999), Ullensvang Forskningssenter (byggeskikkprisen 2000), Akershusstranda Oslo, Kaldnes ny bydel Tønsberg, Scenerommet Jåttåvågen Stavanger, Tjuvholmen felt 7 og 8, Sandefjord torg, Støperiet Kulturhus Tønsberg, Sandnes Vitensenter, Gjestestuene Norsk Folkemuseum Bygdø, Litteraturhuset i Oslo (Fortidsminneforeningens kulturvernpris)

Close
Yvonne B. Dengin

Yvonne B. Dengin

Daglig lederyvonne@larklandskap.no Tlf: +4790148398

2014 – dd Lark landskap as – daglig leder, partner
1997 -2014 Dengin hage & landskap as – gründer, daglig leder
1992-1996 Ogilvy & Mather – prosjektleder
1986-1990 Bates reklamebyrå – Art director

Nøkkelkompetanse: Prosjektledelse, design og konseptutvikling, detaljering, vegetasjonsplaner, vedlikeholdsplaner og byggeoppfølging. Utførende landskapsarkitekt på privathager, gårdstun, byrom, borettslag og sameier, takterrasser og fritidseiendommer. Forfatter av fem hagebøker, holder kurs og foredrag om design av uterom.

 

 

Prosjekteksempler: Nordea-huset, Høvik senter, Sandvika Storsenter, Fiskars Norge, CC-vest.

Close
Kristin Petursdottir

Kristin Petursdottir

Landskapsarkitekt MNLA, master 2013 UMB, bachelor 2005 LBHI, Islandkristin@larklandskap.no Tlf: +4745439973

Nøkkelkompetanse: Landskaps og opplevelses analyser, medvirkningsprosesser, planteplaner, skolehager, boligområder, byrom, store landskapsinngrep, utforming av reguleringsplaner- Autocad, Novapoint.

Prosjekteksempler: Bergen Bybane, Lillohagen, Gamle Løren skole, Grønliåsen barnehage, Reguleringsplan i Halden kommune.

Close
landskapsarkitekter oslo

Mette Berg-Jensen

Bachelor of Architecture (hons) London Metropolitan University 2008, Master i Urban design AHO 2015mette@larklandskap.no Tlf: +4799001123

2014-dd LARK landskap as
2010 -2014 Dengin hage & landskap as

Nøkkelkompetanse: Urbanisme, konseptutvikling, detaljprosjektering og byggeoppfølging. Borettslag, urbanerom, privathager.
Mette har i tillegg et diplomstudium i hagedesign fra The English Gardening School og medvirket med design og utførelse på Chelsea Flower Show 2009.

Prosjekteksempler: Fasit Lørenskog, Grandkvartalet Larvik, Bjørnheim BRL, Smålensgata BRL, CC-Vest, privathager, takterrasser og fritidseiendommer.

Close
Stefani Maricic

Stefani Maricic

Landskapsarkitekt, master 2008 Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia Stefani@larklandskap.no Tlf: +4796858394

2014-dd LARK landskap AS
2014 mai – okt Sundt og Thomassen landskapsarkitekter
2012-14 Dengin hage&landskap AS
2010-12 Bergen kirkelige fellesråd/Akasia

Nøkkelkompetanse: Historisk – og kulturlandskapsformer, kirkegårder og minnelund, skolegårder og barnehager, privathager. Beplantning, overvannshåndtering, tekniske løsninger av utearealer knyttet til elvelandskap, turveier, parker og boliger. Autocad civil 3D, Autocad, Sketchup

Prosjekteksempler: Grønnlandsleiret 61, Heggedal skole, Grønnliåsen barnehage, Drammensveien 134 , Bjørnheim BRL, St.Halvardsgate BRL, Neshaugane barnehage, Øvsttun gravplass trinn 1, Holen minnesmerke , Åsane kirkegård trinn 3

Close
Hanna Tryggestad Koi

Hanna Tryggestad Koi

Landskapsarkitekt MNLA, master 2016 NMBUhanna@larklandskap.no Tlf: +4792259975

2015-dd LARK landskap as

Masteroppgave om revitalisering av uteområdet til et barnehjem i India, samt medvirkning i planleggingsprosesser.
Mottok Statsbygg sin studentpris for fremragende landskapsarkitektur høsten 2016.

Nøkkelkompetanse: Medvirkningsprosesser, konseptutvikling, planteplaner, lekeplasser, uterom for barn, hagedesign, gater og byrom – Autocad, Lumion, Sketchup