ET FRISK PUST BLANT NORSKE LANDSKAPSARKITEKTER. Å være annerledes er selvfølgelig ikke noe mål i seg selv, men at vi har  ni landskapsarkitekter med solid kompetanse kombinert med variert kulturbakgrunn, gjør noe med hvordan vi tenker og måten vi løser oppgavene på. At utdannelse og erfaring fra flere land, ulike fagmiljøer og institusjoner gir oss en styrke når det gjelder å finne innovative løsninger for alle typer uterom, er vi ganske sikre på. Vi dekker hele spekteret innen landskapsarkitektur fra analyser, byplanlegging, totalprosjektering,  infrastruktur, byrom , næringsområder, kirkegårder, parker, skolegårder, privathager og fritidseiendommer. Ethvert utomhusprosjekt tar utgangspunkt i oppdragsgiverens ønsker, men vi liker å overraske. Respekt for miljøet og stedets særpreg er viktig for oss. Vi forener form og funksjon slik at det ferdige uterommet fremstår tidløst og godt integrert med arkitektur og omgivelser på stedet.

TVERRFAGLIG SAMARBEID. Vi trives best når vi er en del av en tverrfaglig prosjekteringsgruppe, fordi vi vet at dette gir de beste løsningene. Våre landskapsarkitekter har god teknisk kompetanse og  prosjekterer i 3D/BIM .

BREEAM-NOR. I forbindelse med miljøklassifisering av skoler, næringsbygg og boliger, spiller uterommet og grøntområdene en viktig rolle. Overvannshåndtering, miljøvennlige- og bærekraftige løsninger, står alltid sentralt i vår prosjektering. Vi er opptatt av å skape interessante og funksjonelle byrom, skolegårder, hager og parker hvor vegetasjonsområdene  ivaretar biologisk mangfold og har planter egnet for norsk klima.

LARK LANDSKAP ER EN SELVSTENDIG DEL AV DARK-GRUPPEN. I ryggen har vi den anerkjente Dark-gruppen. Her har vi tilgang til betydelige organisasjonsmessige og faglige ressurser knyttet til praktisk gjennomføring av små og store utomhusprosjekter. Vi har et godt innarbeidet system for prosjekt- og økonomistyring og forstår verdien av et smidig og konstruktivt samarbeid med alle ledd i prosessen. Vi mener vår unike sammensetning av kompetanse og organisasjon gir oss et fortrinn og gjør oss til en sentral bidragsyter til norsk landskapsarkitektur og hagedesign.

collage