Jensens have

Jensens have

KONSEPT
I den nye utformingen er uteområdet oppgradert slik at det blir et attraktivt uteområde som inviterer til opphold, aktivitet og rekreasjon. Det skal inspirere både store og små, og bidra til kontakt og fellesskap.

Det er etablert en ny universelt utformet tilkomst fra gårdsrom 1 til gårdsrom 2. Rampen er utformet etter formkonseptet, og har en maks stigning på 1: 20.

Det foreslås at eksisterende vegetasjon beskjæres og noe kan fjernes for å få inn mer lys. Ny lettstelt vegetasjon i mindre skala kan etableres.

Løsningsforslaget har gode oppholdsrom, flerfunksjonell bruk og gir mulighet for et mangfold av aktiviteter for beboerne.

SONEINNDELING
Uterommet inviteterer til kreativ og flerfoldig bruk. Gårdsrommet er delt inn i soner for ulike aktiviteter og behov,- rekreasjon, opphold, aktivitet og urtehage.

FORMKONSEPT
Det er hentet inspirasjon fra omkringliggende bebyggelse og den eksisterende strukturen i gårdsrommet. Vi har valgt en kombinasjon av vinkelrette og organiske former for å gi rommet et harmonisk formuttrykk som bidrar til å skape gode oppholdsplasser.