Fernanda Nissen skole – Utvidelse

Prosjekt navn:  Fernanda Nissen skole – Forslag til utvidelse
Oppdragsgiver: Fase 1) Undervisningsbygg Oslo KF, Fase 2) Betongmast
Konsept:
NY SKOLE I URBANE OMGIVELSER
Fernanda Nissen skole er en ny skole med passivhus-standard. Skolen huser 840 elever fra 1. – 10. klasse.

Det er utarbeidet et forslag for utvidelse av skolegården, med
fokus på overvannshåndtering, sosiale oppholdsrom og rekreasjon.