Østensjøveien 44

OPPDRAGSGIVER: Oslo Teglverker as (Pecunia AS)
OPPDRAGSTYPE: Byrom, næringseiendom
PROSJEKTTYPE: Samarbeidsentreprise. Forprosjekt, detaljprosjekt og beskrivelse.
FERDIGSTILLES: 2017