Husebyhagen

OPPDRAGSGIVER: IfcPerson
OPPDRAGSTYPE: Seniorboliger
PROSJEKTTYPE: Forprosjekt